A kiadó


Reicher Péter és a Nemzeti Portrétár 

Reicher Péter a Graphisoft igazgatója, 18 éves civil szervezet management tapasztalattal rendelkezik. Számos hazai és Európai Unió által finanszírozott sikeres pályázatot bonyolított le. Hazai és nemzetközi civil szervezeti képviseletekben, szövetségekben került megválasztásra, és képviselte Magyarországot. Két könyv közzétevője. Kilenc éve a Nemzeti Portrétár létrehozója és főtitkára.

A Nemzeti Portrétár Alapítvány közérdekű célja a portréfestészeten keresztül elősegíteni azoknak a hölgyeknek és uraknak a megismerését és megértését, akik életükkel, munkásságukkal részesei a magyar történelemnek. Az angol mintára végig gondolt civil kezdeményezés célja, hogy széles körben ismertté váljanak azok a személyek arcképei, akik kisebb-nagyobb mértékben járultak hozzá a haza történelméhez, és arcképe a mai napig fennmaradt. Ennek érdekében a felkutatott történelmi arcképek tudományos beazonosítását, és az illető személlyel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés elősegítését is célul tűzi ki. Tevékenységükkel történészek, illusztrátorok, művészettörténészek, családfakutatók, oktatók, és bárki érdeklődőből álló támogatotti kört kívánjuk szolgálni határon innen és határon túl.