A szerző és szakértő

Dr. Szvoboda Dománszky Gabriella 

  • 1962-ben betűszedő szakmunkás képesítés
  • 1979-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen művészettörténet szakos diploma
  • 1980-ban doktorált. Disszertációja: A Pesti Műegylet története 1839-1865.
  • 1962-79 között a Gondolat Kiadó képszerkesztője
  • 1979-95-ig a Képzőművészeti Kiadó művészeti vezetője
  • 1990-95-ig az Országos Szabadalmi Hivatal kiadójának igazgatója
  • 1995-2000-ig a Budapesti Történeti Múzeum tudományos titkára
  • 2001-től a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának, Összehasonlító irodalomtörténeti és művészettörténeti tanszékének docense és tanszék vezetője
  • 1996 és 2002 között ösztöndíjjal tanulmányutakat tesz (Bécs, Prága, Bukarest)

Kutatási területe a 19. század magyar művészeti élete, különös tekintettel a képzőművészeti szakintézményekre, valamint a budapesti falképfestészet mint a Monarchia falképfestészeti iskolájának része. Képszerkesztőként számos összefoglaló jellegű kiadvány (például Magyarország története képekben, 1970; Képes világtörténet I-III., 1973; Magyarország története, 1973-86; Erdély története I-III., 1986; Nagy magyar mesterek sorozat, 1980-90; Remekművek-sorozat, 1980-90, Barabás Biklós, Benczúr Gyula, Szinyei Merse Pál, A magyar biedermeier, Az operaház, Markó, A Kolozsvári Unitárius Püspökség portrégallériája), valamint kiállítási katalógus megjelentetésében működött közre; képzőművészeti tanulmányait múzeumi kiadványokban, évkönyvekben, katalógusokban, valamint szakfolyóiratokban (Ars Hungarica, Művészettörténeti Értesítő, Helikon, Századok, Budapesti Negyed) teszi közzé.

Barabás Miklósról írt könyvei:


Szvoboda Dománszky Gabriella:
Barabás Miklós, 
A magyar festészet mesterei 10., Budapest,
Kossuth Kiadó, Magyar Nemzeti Galéria, (2009)

Szvoboda Dománszky Gabriella:
BARABÁS Miklós
 (1810-1898), Budapest,
Képzőművészeti Kiadó, (1983)

Szvoboda Dománszky Gabriella:
BARABÁS Miklós
akvarelljei,
A magyar rajzművészet mesterei 1., Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, (1985)